VN CARES FREE Oakland Health Fair
VN CARES FREE Oakland Health Fair

Hello Everyone!
We are VN CARES, a student committee at University of the Pacific's Thomas J. Long School of Pharmacy and Health Sciences.  I would like to invite everyone to our Pacific Outreach Health Fair which is held on Sunday, June 25th, 2017 at Vietnamese American Community Center of the East Bay at 655 International Blvd Oakland, CA 94606 from 10:00 AM - 3:00 PM. This event provides the Bay Area community with health education and FREE health screenings such as cholesterol, blood pressure, diabetes and much more performed by pharmacy school students and other health care professionals.
Our website is www.UoPVNCARES.org and we can also be reached at UoPVNCARES@gmail.com or (209) 553-8368 with any questions. Once again this event is completely FREE so please invite your friends and family! We sincerely hope to see everyone there!

phone: (209) 553-8368

https://www.uopvncares.org/

uopvncares@gmail.com

Vietnamese American Community Center of the East Bay at 655 International Blvd Oakland, CA 94606 from 10:00 AM - 3:00 PM., 94606

Oakland, CA, USA

Lính Mỹ / United States Army Học Bổng - Nghề Nghiệp - Được Cấp Công Dân Mỹ - 30 Ngày Phép Hàng Năm - Tiền Thưởng lên đến $40,000
Lính Mỹ / United States Army Học Bổng - Nghề Nghiệp - Được Cấp Công Dân Mỹ - 30 Ngày Phép Hàng Năm - Tiền Thưởng lên đến $40,000

Học Bổng:
• 4 năm học bổng cho bất kì trường đại học
• Trợ cấp tiền nhà hàng tháng (San Jose $3500)
• Trợ cấp tiền sách hàng năm ($1000)


Nghề Nghiệp:
• 150+ loại công việc (thí dụ: bác sĩ, luật sư, thợ sửa máy bay, sửa xe,…Vv)
• Sẽ luyện tập
• kinh nghiệm dùng cho sau này
• lương hàng tháng


Được Cấp Công Dân Mỹ
• Sau 9 tuần luyện tập


30 Ngày Phép Hàng Năm


Độc Thân
• Trợ cấp nhà ở
• Trợ cấp bữa ăn


Tiền Thưởng lên đến $40,000


Có Gia Đình
• Trợ cấp tiền nhà hàng tháng (tùy theo cấp)
• Trợ cấp tiền ăn hàng tháng ($380)


YÊU CẦU
• phải 17-35 tuổi
• phải thể chất tốt
• phải có hồ sơ pháp lý sạch sẽ
• phải có bằng tốt nghiệp trung học hoặc or GED


Vẫn còn nhiều lợi ích
nếu muốn biết them liên hệ với tôi tại:

Staff Sergeant Tran, Thanh
United States Army Recruiter
2326 Mckee Road
San Jose, CA 95116
Cell: 408-569-3742
Email: ssgtran.thanh@gmail.com

phone: 4085693742

www.goarmy.com

ssgtran.thanh@gmail.com

2326 Mckee Road, 95116

San Jose, CA, USA

Cần thợ construction có KN. L/L Khánh
Cần thợ construction có KN. L/L Khánh

phone: (408) 578-6460/ (408) 533-2461

TT construction cần thợ construction KN, không KN xin miễn gọi. L/L Tom
TT construction cần thợ construction KN, không KN xin miễn gọi. L/L Tom

phone: (408) 655-2987

Hãng construction cần người
Hãng construction cần người

Hãng construction cần người có KN billing, collection và coordination with vendors & customers. Hãng construction cần nam welder/ installer có KN sử dụng migweld, có thể khiêng nặng từ 30lbs trở lên

phone: (408) 891-0465/ (408) 350-7000

Cần thợ construction
Cần thợ construction

Cần thợ chính làm construction, remodel interior and exterior, sẽ ưu tiên cho người biết al trades. Tuổi từ 30-50, khỏe mạnh

phone: (408) 515-6707

Cần nhiều thợ KN Construction, Painting, lót gạch, ông nước, điện, càng nhiều càng tốt
Cần nhiều thợ KN Construction, Painting, lót gạch, ông nước, điện, càng nhiều càng tốt

phone: (510) 318-2897

Cần người có KN làm landscaping, construction, masonary
Cần người có KN làm landscaping, construction, masonary

phone: (408) 391-4462

Cần 1 thợ làm xi măng biết lái xe
Cần 1 thợ làm xi măng biết lái xe

phone: (408) 858-8836

Cần thợ construction
Cần thợ construction

Cần thợ làm construction, biết làm finish trong ngoài, những người tự lãnh job không việc (slow down) xin đừng gọi. Chỉ dành cho người làm lâu dài

phone: (408) 499-1946

Cần thợ construction
Cần thợ construction

Cần nhiều thợ làm construcion, việc làm từ 5-6 ngày/tuần, làm lâu dài phải có KN, không KN miễn gọi. Lương tùy theo khả năng

phone: (408) 771-8916

Cần 2 thợ chính và 2 thợ phụ biết làm construction. L/L Timmy
Cần 2 thợ chính và 2 thợ phụ biết làm construction. L/L Timmy

phone: (408) 326-9144

Vùng SJ thợ phụ construction, nếu không KN sẽ training
Vùng SJ thợ phụ construction, nếu không KN sẽ training

phone: (408) 772-5116

Cần nhiều thợ construction có KN, hoặc không KN Ok
Cần nhiều thợ construction có KN, hoặc không KN Ok

phone: (510) 318-2897/ (408) 309-8833

Cần thợ construction
Cần thợ construction

Cần thợ làm Construction FT, phải biết làm đủ thứ, KN, không KN xin đừng gọi. Việc làm FT 5-6ngày/tuần, làm lâu dài, lương cao.

phone: (408) 218-5880/ (408) 771-8916

Cần người có kinh nghiệ constructions, biết tiếng tàu
Cần người có kinh nghiệ constructions, biết tiếng tàu

phone: (408) 647-4399

Hãng Construction cần người
Hãng Construction cần người

Hãng Construction cần người có kinh nghiệm billing, collection và coordination with vendors & customres.


Hãng Construction cần nam welder/ installer có kinh nghiệm sử dụng migweld, có thể khiêng ngặng từ 30lbs trở lên.


L/L (408) 891-0465 or (408) 350-7000

phone: (408) 891-0465/ (408) 350-7000

Cần thợ kinh nghiệm sàn gỗ và construction. gọi Vũ
Cần thợ kinh nghiệm sàn gỗ và construction. gọi Vũ

phone: 415-699-4631

Cần thợ phụ construction không Cần kinh nghiệm ưu tiên cho người Việt mới qua tuổi 30-45
Cần thợ phụ construction không Cần kinh nghiệm ưu tiên cho người Việt mới qua tuổi 30-45

phone: 510-919-0591