VN CARES FREE Oakland Health Fair
VN CARES FREE Oakland Health Fair

Hello Everyone!
We are VN CARES, a student committee at University of the Pacific's Thomas J. Long School of Pharmacy and Health Sciences.  I would like to invite everyone to our Pacific Outreach Health Fair which is held on Sunday, June 25th, 2017 at Vietnamese American Community Center of the East Bay at 655 International Blvd Oakland, CA 94606 from 10:00 AM - 3:00 PM. This event provides the Bay Area community with health education and FREE health screenings such as cholesterol, blood pressure, diabetes and much more performed by pharmacy school students and other health care professionals.
Our website is www.UoPVNCARES.org and we can also be reached at UoPVNCARES@gmail.com or (209) 553-8368 with any questions. Once again this event is completely FREE so please invite your friends and family! We sincerely hope to see everyone there!

phone: (209) 553-8368

https://www.uopvncares.org/

uopvncares@gmail.com

Vietnamese American Community Center of the East Bay at 655 International Blvd Oakland, CA 94606 from 10:00 AM - 3:00 PM., 94606

Oakland, CA, USA

Lính Mỹ / United States Army Học Bổng - Nghề Nghiệp - Được Cấp Công Dân Mỹ - 30 Ngày Phép Hàng Năm - Tiền Thưởng lên đến $40,000
Lính Mỹ / United States Army Học Bổng - Nghề Nghiệp - Được Cấp Công Dân Mỹ - 30 Ngày Phép Hàng Năm - Tiền Thưởng lên đến $40,000

Học Bổng:
• 4 năm học bổng cho bất kì trường đại học
• Trợ cấp tiền nhà hàng tháng (San Jose $3500)
• Trợ cấp tiền sách hàng năm ($1000)


Nghề Nghiệp:
• 150+ loại công việc (thí dụ: bác sĩ, luật sư, thợ sửa máy bay, sửa xe,…Vv)
• Sẽ luyện tập
• kinh nghiệm dùng cho sau này
• lương hàng tháng


Được Cấp Công Dân Mỹ
• Sau 9 tuần luyện tập


30 Ngày Phép Hàng Năm


Độc Thân
• Trợ cấp nhà ở
• Trợ cấp bữa ăn


Tiền Thưởng lên đến $40,000


Có Gia Đình
• Trợ cấp tiền nhà hàng tháng (tùy theo cấp)
• Trợ cấp tiền ăn hàng tháng ($380)


YÊU CẦU
• phải 17-35 tuổi
• phải thể chất tốt
• phải có hồ sơ pháp lý sạch sẽ
• phải có bằng tốt nghiệp trung học hoặc or GED


Vẫn còn nhiều lợi ích
nếu muốn biết them liên hệ với tôi tại:

Staff Sergeant Tran, Thanh
United States Army Recruiter
2326 Mckee Road
San Jose, CA 95116
Cell: 408-569-3742
Email: ssgtran.thanh@gmail.com

phone: 4085693742

www.goarmy.com

ssgtran.thanh@gmail.com

2326 Mckee Road, 95116

San Jose, CA, USA

Văn Phòng Luật Sư Chung N.Phang, ESQ.
Văn Phòng Luật Sư Chung N.Phang, ESQ.

Tận Tâm & Nhiều Kinh Nghiệm Phục Vụ Cộng Á Đông Từ 1988


Điều Chỉnh Tình Trạng Định Cư Bất Hợp Pháp 601 A waiver


ĐẶC BIỆT


Đầu Tư $500,000 trở lên , gia đình bạn sẽ được định cư tại hoa kỳ

phone: Tiếng Anh 510-986-8899 Tiếng Việt 510-271-8011

405- 14th st. #1615, 94612

oakland, california, USA

Law Office Hiển D. Đoàn, Esq.
Law Office Hiển D. Đoàn, Esq.

Tai Nạn - Di trú - Phá Sản

phone: 510-839-8808 or 888-828-6682

1110 Franklin st. Suite 1,, 94607

oakland, california, USA

Law Offices Of Mitchell A.Carp Minh H. Dương
Law Offices Of Mitchell A.Carp Minh H. Dương

Chuyên lo về tất cả mọi tai nạn thương tích


Xe cộ , Trượt té , chó cắn .vv.v..

phone: w.510-238-8914 or cell 510-882-3022

1212 Broadway suite 900, 94612

oakland, california, USA

Văn Phòng Luật Sư Lại Văn Tuân
Văn Phòng Luật Sư Lại Văn Tuân

Tai nạn xe cộ - thương mại - di chúc - di trú - phá sản - ly dị - bất động sản

phone: 415-287-0564

1 hallidie plaza #304 , 94102

San Francisco, california, USA